Utgiver: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Utgivelser: 9
Opplag: 29.300
Ansvarlig redaktør (kst): Jan-Erik Østlie

Bladet går til alle Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
NNN-arbeideren
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Erlend Angelo

Ansvarlig redaktør, NNN Arbeideren

Eva-Lill Bekkevad

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Katrine Nordbø

Redaksjonell grafiker