HK-Nytt

Brian Cliff Olguin

Journalist, HK-Nytt
401 79 797

Herman Bjørnson Hagen

Journalist, HK-Nytt
993 09 203

Katharina Dale Håkonsen

Redaksjonssekretær, HK-Nytt
997 35 800

Lene Svenning

Ansvarlig redaktør, HK-Nytt
918 79 132

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker
930 98 268

Utgiver: Handel og Kontor i Norge
Ansvarlig redaktør: Lene Svenning
Utgaver: 10

Bladet går til alle Handel og Kontors medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> HK-Nytt på nett
> HK-Nytt som PDF-utgave
> HK-Nytt som e-magasin

Postadresse:
HK-Nytt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO