Magasinet for fagorganiserte

Eline Lønnå

Ansvarlig redaktør, Magasinet for fagorganiserte
481 20 706

Erlend Tro Klette

Journalist, Magasinet for fagorganiserte
415 26 500

Harald Henmo

Journalist, Magasinet for fagorganiserte
970 44 191

Håvard Sæbø

Redaksjonssekretær, Magasinet for fagorganiserte
928 01 418

Katrine Nordbø

Redaksjonell grafiker
986 54 063

Roy Ervin Solstad

Journalist, Magsinet for fagorganiserte
977 07 303

Utgiver: Fellesforbundet
Ansvarlig redaktør: Eline Lønnå
Utgaver: 8

Bladet går til alle Fellesforbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Magasinet for fagorganiserte på nett
> Magasinet for fagorganiserte som PDF-utgave

Postadresse:
Magasinet for fagorganiserte
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO