NFF-magasinet

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen
971 44 392

Eirik Dahl Viggen

Fagredaktør, NFF-magasinet
959 70 863

Ole Palmstrøm

Grafiker/førtrykksansvarlig
959 97 882

Utgiver: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik
Utgaver: 8

Bladet går til alle Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> NFF-magasinet på nett
> NFF-magasinet som PDF-utgave
> NFF-magasinet som e-magasin

Postadresse:
NFF-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO