Posthornet

Alf Ragnar Olsen

Fagredaktør, Posthornet
948 39 464

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen
971 44 392

Ole Palmstrøm

Grafiker/førtrykksansvarlig
959 97 882

Utgiver: Fagforbundet Post og finans
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik
Utgaver: 8

Bladet går til alle medlemmer i Fagforbundet Post og finans, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Posthornet på nett
> Posthornet som PDF-utgave
> Posthornet som e-magasin

Postadresse:
Posthornet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO