Maritim Logg

Ansvarlig redaktør:
Jógvan H. Gardar
Det Norske Maskinistforbundet
907 00 926
jhg@dnmf.no

Redaktører:
Tri Nguyen Dinh
Norsk Sjømannsforbund
997 73 564
tri@lomedia.no

Nils Ragnar Løvhaug
Norsk Sjøoffisersforbund
907 53 751
nils.ragnar.lovhaug@nsof.nojhg@dnmf.no

Utgivere:
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund

Utgaver: 8

Bladet går til alle de tre forbundenes medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

> Maritim Logg på nett
> Maritim Logg som PDF-utgave
> Maritim Logg som e-magasin

Postadresse:
Maritim Logg
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO