Maritim Logg

Ansvarlig redaktør:
Omar Jørgensen
Norsk Sjøoffisersforbund
Telefon: 918 48 716
Epost: omar.jorgensen@sjooff.no

Redaktører:
Tri Nguyen Dinh
Norsk Sjømannsforbund
Telefon: 997 73 564
Epost: tri@lomedia.no

Jógvan H. Gardar
Det Norske Maskinistforbundet
Telefon: 907 00 926
Epost: jhg@dnmf.no

Utgivere:
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund

Utgaver: 9

Bladet går til alle de tre forbundenes medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

> Besøk oss på nett

Postadresse:
Maritim Logg
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO