Fontene forskning

Kristin M. Johansen

Redaksjonell grafiker
992 24 797

Solfrid Rød

Ansvarlig redaktør, Fontene
994 66 565

Utgiver: Fellesorganisasjonen (FO)
Ansvarlig redaktør: Solfrid Rød
Utgaver:
2

Fontene forskning er en spesialutgave av Fontene og kommer ut to ganger i året.

Bladet går til alle FOs medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Fontene forskning på nett
> Fontene forskning som PDF-utgave

Postadresse:
Fontene
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO