Arbeidsmanden

Ane Børrud

Ansvarlig redaktør, Arbeidsmanden
977 69 046

Camilla Yndestad

Redaksjonssekretær, Arbeidsmanden
957 51 006

Merete Holtan

Journalist, Arbeidsmanden
918 69 316

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker
930 98 268

Utgiver: Norsk Arbeidsmandsforbund
Ansvarlig redaktør: Ane Børrud
Utgaver: 8

Bladet går til alle Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Arbeidmanden på nett
> Arbeidsmanden som PDF-utgave
> Arbeidsmanden som e-magasin

Postadresse:
Arbeidsmanden
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO