I skolen

Ane Bamle Tjellaug

Redaksjonell utvikler
Ansvarlig redaktør, I skolen
922 36 264

Sidsel Valum

Fagredaktør, I skolen
991 07 770

Utgiver: Skolenes landsforbund
Ansvarlig redaktør: Ane Bamle Tjellaug
Utgaver: 2

Bladet går til alle Skolenes landsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> I skolen på nett
> I skolen som PDF-utgave
> I skolen som e-magasin

Postadresse:
I skolen
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO