LO-Aktuelt

Anne Siri Renå

Journalist, LO-Aktuelt
916 37 302

Cathrine Kahrs

Redaksjonssekretær, LO-Aktuelt
916 08 934

Katrine Nordbø

Redaksjonell grafiker
986 54 063

Martin Guttormsen Slørdal

Journalist, LO-Aktuelt
944 95 221

Ragnhild Heyerdahl

Redaktør, LO-Aktuelt
458 51 923

Sissel M. Rasmussen

Fotojournalist, LO-Aktuelt
977 59 082

Tore Ryssdalsnes

Daglig leder, LO Media
Ansvarlig redaktør, FriFagbevegelse | LO-Aktuelt
970 73 092

Utgiver: Landsorganisasjonen i Norge
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Heyerdahl (kst.)
Redaktør: Cathrine Kahrs (kst.)
Utgaver: 11

Bladet går til LO-tillitsvalgte, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Besøk oss på nett

Postadresse:
LO-Aktuelt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO