Nettverk

Knut Viggen

Ansvarlig redaktør, Nettverk
906 55 240

Leif Martin Kirknes

Journalist, Nettverk
990 20 002

Silje Kirknes

Redaksjonell grafiker
913 71 406

Utgiver: EL og IT Forbundet
Ansvarlig redaktør: Knut Viggen
Utgaver: 6, herav 1 ren digital utgave

Bladet går til alle EL og IT Forbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Nettverk på nett
> Nettverk som PDF-utgave
> Nettverk som e-magasin

Postadresse:
Nettverk
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO