Ledelse og Teknikk

Kai Hovden

Ansvarlig redaktør, Ledelse og Teknikk
940 37 636

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker
930 98 268

Utgiver: Forbundet for Ledelse og Teknikk
Ansvarlig redaktør: Kai Hovden
Utgaver: 8

Bladet går til alle Forbundet for Ledelse og Teknikks medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interessenter.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Besøk oss på nett

Postadresse:
Ledelse og Teknikk
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A