Fontene

Anne Myklebust Odland

Journalist, Fontene
412 16 644

Hanna Skotheim

Journalist, Fontene
917 84 820

Kristin M. Johansen

Redaksjonell grafiker
992 24 797

Simen Aker Grimsrud

Redaksjonssekretær, Fontene
926 89 168

Solfrid Rød

Ansvarlig redaktør, Fontene
994 66 565

Utgiver: Fellesorganisasjonen (FO)
Ansvarlig redaktør: Solfrid Rød
Utgaver: 10

Bladet går til alle FOs medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> Fontene på nett
> Fontene som PDF-utgave

Postadresse:
Fontene
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO