Stiftelsens råd møtes en til to ganger i året. Rådet velger styre og godkjenner regnskap. Rådet ledes i dag av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
Hver stifter har én representant i stiftelsens råd:

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF)
 • Creo
 • EL & IT Forbundet
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
 • Handel og Kontor i Norge (HK)
 • Industri Energi (IE)
 • Kabinansattes Forbund
 • LO Stat
 • Norges Offisersforbund (NOF)
 • Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Jernbaneforbund (NJF)
 • Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)
 • Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • Norsk Sjømannsforbund (NSF)
 • Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)
 • Norske Dramatikeres Forbund
 • Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
 • Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund)
 • Skolenes landsforbund (SL)