NJF-magasinet

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen
971 44 392

Morten Hansen

Fagredaktør, NJF-magasinet
913 75 901

Ole Palmstrøm

Grafiker/førtrykksansvarlig
959 97 882

Utgiver: Norsk Jernbaneforbund (NJF)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik
Utgaver: 8

Bladet går til alle Norsk Jernbaneforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> NJF-magasinet på nett
> NJF-magasinet som PDF-utgave
> NJF-magasinet som e-magasin

Postadresse:
NJF-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO