NTL-magasinet

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen
971 44 392

Guro Gulstuen Nordhagen

Journalist, NTL-magasinet
976 58 861

Merete Jansen

Journalist, NTL-magasinet
908 24 040

Nina Hanssen

Journalist, Aktuell-redaksjonen
915 92 597

Ole Palmstrøm

Grafiker/førtrykksansvarlig
959 97 882

Utgiver: Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik
Utgaver: 6

Bladet går til alle NTLs medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

> NTL-magasinet på nett
> NTL-magasinet som PDF-utgave
> NTL-magasinet som e-magasin

Postadresse:
NTL-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO