Utgiver: Forbundet for Ledelse og Teknikk
Utgivelser: 8
Opplag: 22.000
Ansvarlig redaktør: Kai Hovden

Bladet går til alle Forbundet for Ledelse og Teknikks medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interessenter.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening

Postadresse:
Ledelse og Teknikk
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A

Kai Hovden

Ansvarlig redaktør, Ledelse og teknikk

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker