Utgiver: Skolenes landsforbund
Utgivelser: 9
Opplag: 7.250
Ansvarlig redaktør: Svein-Yngve Madssen

Bladet går til alle Skolenes landsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
I skolen
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Ane Bamle Tjellaug

Redaksjonell utvikler. Ansvarlig redaktør, I skolen

Sidsel Valum

Fagredaktør, I skolen

Silje Kirknes

Mediegrafiker