Utgiver: Norsk Jernbaneforbund (NJF)
Utgivelser: 10
Opplag: 8.707
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle Norsk Jernbaneforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
NJF-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen

Morten Hansen

Fagredaktør, NJF-magasinet

Ole Palmstrøm

Produksjonsleder magasin