Tekst og innhold

Ove Magnus Halkjær

Leder, LO Media Kommunikasjon
908 54 418

Tekst og innhold må tilpasses de kanaler du skal bruke, enten det er papir, skjerm eller store og små flater. Vi bistår med å utforme både tekst og innhold til ditt materiell. Om det er korte eller lange tekster og enkle eller kompliserte budskap, sikres de både gjennomslag og liv med rett form og rett lengde til skjerm eller papir.

Jernbanereformen animasjonsfilm

Jernbanereformen kampanje

NJF Landsmøte

LOs Medlemsdebatt

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom