Tekst og innhold må tilpasses de kanaler du skal bruke, enten det er papir, skjerm eller store og små flater. Vi bistår med å utforme både tekst og innhold til ditt materiell. Om det er korte eller lange tekster og enkle eller kompliserte budskap, sikres de både gjennomslag og liv med rett form og rett lengde til skjerm eller papir.

Noen eksempler på arbeid vi gjort med tekst og innhold

Jernbanereformen animasjonsfilm

Jernbanereformen kampanje

NJF Landsmøte

LOs Medlemsdebatt

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom

Kontaktpersoner

Ove Magnus Halkjær

Leder, LO Media kommunikasjon