Siden Arbeiderpartiet kom i opposisjon i 2015, har vi laget design til deres alternative statsbudsjett.