Et sterkt forbund er et forbund med mange medlemmer. Høy organisasjonsgrad og medlemslojalitet er nøkkelen for gjennomslag.

 Å lykkes i rekruttering krever de riktige verktøyene. Ofte er den viktigste grunnen til at folk ikke organiserer seg, at de aldri blir spurt. Synlighet og tilstedeværelse der nye medlemmer finnes er derfor avgjørende.

 Vi kan hjelpe med både strategi, budskap og verktøy. Enten det er mindre verveaksjoner eller nasjonale kampanjer. I tillegg hjelper vi deg med å nå fram på digitale flater og i sosiale medier. Kombinasjonen av å være tilstede som menneske lokalt på arbeidsplassen, og i tillegg være synlig i nye medier, er en god oppskrift på å lykkes med rekrutteringen.