Sosiale medier er dagens viktigste talerstol. Har du riktig manus? Riktig strategi? Hvordan du bruker sosiale medier har stor betydning på hvordan du oppfattes, både blant medlemmer og andre. Hvordan du fremstår kan være forskjellen på suksess eller ikke.

Våre kampanjer i sosiale medier

Jernbanereformen animasjonsfilm

Jernbanereformen kampanje

NJF Landsmøte

LOs Medlemsdebatt

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom

Kontaktpersoner

Ove Magnus Halkjær

Leder, LO Media kommunikasjon

Erik Olsvik

Prosjektrådgiver, LO Media Kommunikasjon