Sosiale medier

Erik Olsvik

Prosjektrådgiver
488 85 514

Ove Magnus Halkjær

Leder, LO Media Kommunikasjon
908 54 418

Sosiale medier er dagens viktigste talerstol. Har du riktig manus? Riktig strategi? Hvordan du bruker sosiale medier har stor betydning på hvordan du oppfattes, både blant medlemmer og andre. Hvordan du fremstår kan være forskjellen på suksess eller ikke.

Jernbanereformen animasjonsfilm

Jernbanereformen kampanje

NJF Landsmøte

LOs Medlemsdebatt

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom