Web2Print

Rolf Gaarder

Prosjektmedarbeider, Web2Print/Crossmedia
930 17 601

Medlemsrekrutering, kurs- og opplæring, forhandlinger og medlemspleie er en del av de tillitsvalgte sin hverdag. Mange forbund har etablert nettbaserte bestillingsløsninger så de tillitsvalgte får enkel tilgang til materiellet de har behov for.

Web2Print gir den tillitsvalgte anledning til å sette inn egen tekst og egne bilder i trykksaker, samtidig som forbundets identitet og profil blir ivaretatt.

Løsningen distribuerer også profilmateriell og annet de tillitsvalgte har behov for.

Nettbasert printløsning LO Stat

Nettbasert printløsning NTL

Profilering LO Stat