Enhver organisasjon trenger høy kvalitet på sine data. Behovet for korrekte epostadresser og mobilnummer er sentralt når det skal kommuniseres med medlemmer og omgivelser. LO Medias datafangstløsning tilfører organisasjonenes databaser nye data og kontrollerer at eksisterende data er korrekte. 

Kontaktpersoner

Thomas Løland

Grafiker

Mehmet Sezer

Mediegrafiker