Datafangst

Bjørn Iver Brekke

Prosjektmedarbeider, databaser
916 48 184

Mehmet Sezer

Grafiker
476 11 881

Thomas Løland

Grafiker
411 08 745

Enhver organisasjon trenger høy kvalitet på sine data. Behovet for korrekte epostadresser og mobilnummer er sentralt når det skal kommuniseres med medlemmer og omgivelser. LO Medias datafangstløsning tilfører organisasjonenes databaser nye data og kontrollerer at eksisterende data er korrekte.