Print og trykksaker er en effektfull måte å spre budskap på. Trykksaken står fram som noe seriøst og bestandig i jungelen av digitale flater og plattformer. I direkte kontakt med medlemmer skiller trykksaken seg ut som budskapsbærer som noe du kan ta med deg, lese på bussen, eller gi videre til en kollega. Vi tar gjerne en samtale med deg om hvordan en trykksak kan gi ditt budskap oppmerksomhet og respons.

Eksempler på våre trykksaker

Magasin-ingentidaamiste

Rapport for FO, Ingen tid å miste:

Nettbasert printløsning LO Stat

Nettbasert printløsning NTL

NJF Landsmøte

LOs Medlemsdebatt

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom

Befalsbladet

Profilering LO Stat

Alternativt Statsbudsjett Arbeiderpartiet

NTL ung

Kontaktpersoner

Erlend Glosli

Avdelingsleder

Edith Helene Gjesdahl

Produksjonsansvarlig