LO Media leverer digitale systemer til avvikling av møter og konferanser. Vi setter opp lyd, lys og skjermer og koordinerer aktiviteten på disse. Vi har systemer for digitale talerlister, avstemninger, forslagsinnlevering og gjennomføring av store og små møter og konferanser.

Eksempler på møter der MyMeet er brukt

Videoelementer og supring til NTL

NJF Landsmøte

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom

Kontaktpersoner

Ove Magnus Halkjær

Leder, LO Media kommunikasjon

Erik Olsvik

Prosjektrådgiver, LO Media Kommunikasjon