MyMeet

Erik Olsvik

Prosjektrådgiver
488 85 514

Ove Magnus Halkjær

Leder, LO Media Kommunikasjon
908 54 418

LO Media leverer digitale systemer til avvikling av møter og konferanser. Vi setter opp lyd, lys og skjermer og koordinerer aktiviteten på disse. Vi har systemer for digitale talerlister, avstemninger, forslagsinnlevering og gjennomføring av store og små møter og konferanser.

Videoelementer og supring til NTL

NJF Landsmøte

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom