Små eller store møter, kongresser og konferanser, fysisk dekor eller digitale presentasjoner. Det finnes enkle midler som gir møtedeltakerne en god opplevelse. LO Media tilfører arrangementet ditt design, stil og synlighet. Vi montere og demonterer slik at du kan fokusere på innholdet.

Eksempler på møtedekor og utsmykking

1. mai 2020

NJF Landsmøte

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom

Kontaktpersoner

Thomas Løland

Grafiker

Edith Helene Gjesdahl

Produksjonsansvarlig