Crossmedia

Mehmet Sezer

Grafiker
476 11 881

Thomas Løland

Grafiker
411 08 745

Ønsker du ditt budskap spredt i flere medier? Crossmedia-publisering tar det beste fra papir, SMS, epost og sosiale medier og sprer ditt budskap i system, med maksimal effekt. Mottaker av budskapet kan også gi deg tilbakemeldinger. Crossmedia egner seg godt til alle typer invitasjoner, fangst av data, undersøkelser, medlemspleie og nyhetsbrev.

Redigerbare profilartikler FO

Jernbanereformen kampanje

NJF Landsmøte

LOs Medlemsdebatt

Landsmøtet til Postkom