Vil du bli hørt? Med en godt planlagt kampanje i de riktige kanalene, blir du mer treffsikker med dit budskap.

En god kampanje består av flere små deler som sammen spiller på lag; Infografikk til sosiale medier, godt og gjennomarbeidet informasjonsmateriell, bruk av e-post, flyere og kanskje en informasjonsfilm? Skal du vinne opinionen kreves i tillegg aktive leserinnlegg og deltakelse i møter og debatter.

Leverer du rett budskap til rett målgruppe til rett tid og har en rød tråd med gode argumenter, vil du få gjennomslag med din kampanje.

Noen eksempler på kampanjer vi har gjort

Nettbasert printløsning NTL

Jernbanereformen animasjonsfilm

Jernbanereformen kampanje

LOs Medlemsdebatt

Samak, profilering