Vil du bli hørt? Med en godt planlagt kampanje i de riktige kanalene, blir du mer treffsikker med dit budskap.

En god kampanje består av flere små deler som sammen spiller på lag; Infografikk til sosiale medier, godt og gjennomarbeidet informasjonsmateriell, bruk av e-post, flyere og kanskje en informasjonsfilm? Skal du vinne opinionen kreves i tillegg aktive leserinnlegg og deltakelse i møter og debatter.

Leverer du rett budskap til rett målgruppe til rett tid og har en rød tråd med gode argumenter, vil du få gjennomslag med din kampanje.