Identiteten er forbundenes viktigste verktøy. I identiteten ligger historien og troverdigheten. Hvordan identiteten utnyttes påvirker omdømmet, og dermed gjennomslagskraften. Brukes riktige grep for å nå målene? Spiller ordene på lag med hvordan du vil oppfattes? Er design og grafiske utrykk tilpasset målgruppen? Vi hjelper deg til å bruke identiteten effektivt.