Identiteten er forbundenes viktigste verktøy. I identiteten ligger historien og troverdigheten. Hvordan identiteten utnyttes påvirker omdømmet, og dermed gjennomslagskraften. Brukes riktige grep for å nå målene? Spiller ordene på lag med hvordan du vil oppfattes? Er design og grafiske utrykk tilpasset målgruppen? Vi hjelper deg til å bruke identiteten effektivt.

Noen eksempler på identitetsbygging

Redigerbare profilartikler FO

Redigerbart nyhetsbrev

NJF Logo

Videoelementer og supring til NTL

FriFagbevegelse

Magasin-ingentidaamiste

Rapport for FO, Ingen tid å miste:

Nettbasert printløsning NTL

Verktøykasse for tillitsvalgte

NJF Landsmøte

Samak, profilering

Landsmøtet til Postkom

Befalsbladet

Profilering LO Stat

Alternativt Statsbudsjett Arbeiderpartiet

NTL ung