Utgiver: Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Utgivelser: 10
Opplag: 137.000 (fellesopplag for Aktuell-bladene)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle NTLs medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
NTL-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen

Guro Gulstuen Nordhagen

Journalist, NTL-Magasinet

Merete Jansen

Journalist, NTL-magasinet

Nina Hanssen

Journalist, NTL-magasinet

Ole Palmstrøm

Produksjonsleder magasin