Utgiver: EL & IT Forbundet
Utgivelser: 7
Opplag: 39.000
Ansvarlig redaktør: Knut Viggen

Bladet går til alle EL & IT Forbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Nettverk
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Knut Viggen

Ansvarlig redaktør, Nettverk

Silje Kirknes

Mediegrafiker