Utgiver: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund
Utgivelser: 10
Opplag: 30.000
Ansvarlige redaktører: Forbundslederne i NMF, NSF og NSOF alternerer

Bladet går til alle de tre forbundenes medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Maritim Logg
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Silje Kirknes

Mediegrafiker

Tri N. Dinh

Redaktør, Maritim logg