Utgiver: LO Finans
Utgivelser: 4
Opplag: 2.100
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle LO Finans’ medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
LO Finans
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker