Utgiver: Landsorganisasjonen i Norge
Utgivelser: 11
Opplag: 53.000
Redaktør: Ragnhild Heyerdahl
Ansvarlig redaktør: Tore Ryssdalsnes

Bladet går til LO-tillitsvalgte, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
LO-Aktuelt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anne Siri Renå

Journalist, LO-Aktuelt (i permisjon)

Cathrine Kahrs

Redaktør, LO-Aktuelt (kst.)

Eva-Lill Bekkevad

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Hanna Skotheim

Redaksjonssekretær, LO-Aktuelt

Katrine Nordbø

Redaksjonell grafiker

Martin Guttormsen Slørdal

Journalist, LO-Aktuelt

Ragnhild Heyerdahl

Ansvarlig redaktør, FriFagbvegelse og LO-Aktuelt (kst.)

Sissel M. Rasmussen

Fotojournalist, LO-Aktuelt

Tore Ryssdalsnes

I permisjon