Utgiver: Landsorganisasjonen i Norge
Utgivelser: 20
Opplag: 38.000
Ansvarlig redaktør: Svein-Yngve Madssen

Bladet går til LO-tillitsvalgte, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
LO-Aktuelt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anne Siri Renå

Journalist, LO-Aktuelt

Else Sofie Ruud

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Eva-Lill Bekkevad

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Helge Rønning Birkelund

Journalist, LO-Aktuelt

Line Scheistrøen

Ansvarlig rekaktør (kst.), NNN-arbeideren

Ragnhild Heyerdahl

Redaksjonssekretær, LO-Aktuelt

Sissel M. Rasmussen

Fotojournalist, LO-Aktuelt

Svein-Yngve Madssen

Ansvarlig redaktør, LO-Aktuelt. Nestleder, LO Media

Torgny Hasås

Journalist, LO-Aktuelt