Utgiver: Landsorganisasjonen i Norge
Utgivelser: 11
Opplag: 44.000
Redaktør: Svein-Yngve Madssen
Ansvarlig redaktør: Tore Ryssdalsnes

Bladet går til LO-tillitsvalgte, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
LO-Aktuelt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anne Siri Renå

Journalist, LO-Aktuelt

Eva-Lill Bekkevad

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Martin Guttormsen Slørdal

Journalist, LO-Aktuelt

Ragnhild Heyerdahl

Redaksjonssekretær, LO-Aktuelt

Sissel M. Rasmussen

Fotojournalist, LO-Aktuelt

Svein-Yngve Madssen

Redaktør, LO-Aktuelt. Nestleder, LO Media.

Tore Ryssdalsnes

Daglig leder, LO Media. Ansvarlig redaktør, LO-Aktuelt og FriFagbevegelse.no.