Utgiver: Handel og Kontor i Norge
Utgivelser: 10
Opplag: 70.000
Ansvarlig redaktør: Lene Svenning

Bladet går til alle Handel og Kontors medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Nettutgave

Postadresse:
HK-Nytt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Brian Cliff Olguin

Journalist, HK-Nytt

Jathushiga Bridget Rajah

Journalist, HK-Nytt

Lene Svenning

Ansvarlig redaktør, HK-Nytt

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker