Utgiver: Fellesorganisasjonen (FO)
Utgivelser: 12, herav 2 forskningsutgaver
Opplag: 24.200
Ansvarlig redaktør: Solfrid Rød

Bladet går til alle FOs medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Fontene
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Kristin M. Johansen

Redaksjonell grafiker

Simen Aker Grimsrud

Redaksjonssekretær, Fontene

Solfrid Rød

Ansvarlig redaktør, Fontene