Utgiver: Norsk Arbeidsmandsforbund
Utgivelser: 10
Opplag: 32.000
Ansvarlig redaktør: Ane Børrud

Bladet går til alle Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Arbeidsmanden
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Ane Børrud

Ansvarlig redaktør, Arbeidsmanden

Merete Holtan

Journalist, Arbeidsmanden

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker