Utgiver: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Utgivelser: 8
Opplag: 137.000 (fellesopplag for Aktuell-bladene)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
NFF-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Anders Hauge-Eltvik

Ansvarlig redaktør, Aktuell-redaksjonen

Eirik Dahl Viggen

Fagredaktør, NFF-Magasinet

Ole Palmstrøm

Produksjonsleder magasin