Styret

Medlemmer: Personlig vara:
Terje O. Olsson, LO (leder) Julie Lødrup, LO
Egil Andre Aas, LO Stat (nestleder) Rita Bråten, NFF
Erna Hagensen, NAF Morten Øen, NSF
Jørn Eggum, Fellesforbundet Vidar Hennum, EL & IT
John Leirvaag, NTL Terje Moen, SL
Trine Lise Sundnes, HK Jan-Egil Pedersen, NNN
Odd Chr. Øverland, Postkom Jane Sæthre, NJF
Mimmi Kvisvik, FO Torbjørn Bongo, NOF
Hallgeir Westrum, Amedia Lars Morten Johnsen, NTF
Ansattes representanter: Personlig vara:
Sissel M. Rasmussen, NJ Erlend Angelo, NJ
Eline Lønnå, redaktørene Per Christian Skoglund, HK
Erik Berg Olsen, Fellesforbundet Eva-Lill Bekkevad, Fellesforbundet