Posthornet

Utgiver: Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)
Utgivelser: 10
Opplag: 137.000 (fellesopplag for Aktuell-bladene)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle Postkoms medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

Posthornet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

Posthornet redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.