Utgiver: Norsk Transportarbeiderforbund
Utgivelser: 6
Opplag: 20.000
Ansvarlig redaktør: Roy Ervin Solstad

Bladet går til alle Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Transportarbeideren
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO


Kristin M. Johansen

Redaksjonell grafiker

Roy Ervin Solstad

Ansvarlig redaktør, Transportarbeideren