Utgivelser: 4 i 2020. 6 fra og med 2021.
Opplag: 56.000
Ansvarlig redaktør: Tonje Paulsen Solem

Bladet går til alle medlemmene til Industri Energi.

Postadresse:
Magasinet Industri Energi
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Petter Pettersen

Journalist, Magasinet Industri Energi

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker

Tonje Paulsen Solem

Ansvarlig redaktør Magasinet Industri Energi

Trond Elstad

Journalist Magasinet Industri Energi