Utgiver: Fellesforbundet
Utgivelser: 10
Opplag: 156.000
Ansvarlig redaktør: Eline Lønnå

Bladet går til alle Fellesforbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Magasinet for fagorganiserte
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Eline Lønnå

Ansvarlig redaktør, Magasinet for fagorganiserte

Eva-Lill Bekkevad

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Harald Henmo

Journalist, Magasinet for fagorganiserte

Håvard Sæbø

Redaksjonssekretær, Magasinet for fagorganiserte

Katrine Nordbø

Redaksjonell grafiker

Roy Ervin Solstad

Journalist, Magasinet for fagorganiserte

Tormod Johnsen Ytrehus

Journalist, Magasinet for fagorganiserte