Utgiver: Fellesforbundet
Utgivelser: 10
Opplag: 156.000
Ansvarlig redaktør: Eline Lønnå

Bladet går til alle Fellesforbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
Magasinet for fagorganiserte
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Eline Lønnå

Ansvarlig redaktør, Magasinet for fagorganiserte

Erlend Tro Klette

Journalist, Magasinet for fagorganiserte

Eva-Lill Bekkevad

Redaksjonell grafiker, LO-Aktuelt

Harald Henmo

Journalist, Magasinet for fagorganiserte

Håvard Sæbø

Redaksjonssekretær, Magasinet for fagorganiserte

Katrine Nordbø

Redaksjonell grafiker

Roy Ervin Solstad

Journalist, Magasinet for fagorganiserte