Utgiver: LO Media
Utgivelser: 4
Opplag: 13.000
Ansvarlig redaktør: Tore Ryssdalsnes

Bladet går til ingeniører i EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Industri Energi og Norsk Tjenestemannslag.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Besøk oss på våre nettsider

Postadresse:
LO Ingeniør
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Tore Ryssdalsnes

Daglig leder, LO Media. Ansvarlig redaktør, LO-Aktuelt og FriFagbevegelse.no.

Alf Inge Molde

Journalist, LO Ingeniør

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker