Utgiver: LO Finans HK
Utgivelser: 4
Opplag: 2.150
Ansvarlig redaktør: Lene Svenning

Postadresse:
LO Finans HK
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Brian Cliff Olguin

Journalist, HK-Nytt

Katharina Dale Håkonsen

Redaksjonssekretær, HK-Nytt

Leif Martin Kirknes

Journalist, Nettverk

Lene Svenning

Ansvarlig redaktør, HK-Nytt

Sheila Hegge Olsen

Redaksjonell grafiker