Transportarbeideren

Utgiver: Norsk Transportarbeiderforbund
Utgivelser: 6
Opplag: 20.000
Ansvarlig redaktør: Roy Ervin Solstad

Bladet går til alle Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Postadresse:

Transportarbeideren
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

 

Medarbeidere:

Redaktøransvar

Transportarbeideren redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.