NNN-arbeideren

Utgiver: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Utgivelser: 9
Opplag: 29.300
Ansvarlig redaktør (kst): Line Scheistrøen

Bladet går til alle Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

NNN-arbeideren
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Medarbeidere:

NNN-arbeideren redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.