NFF-magasinet

Utgiver: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Utgivelser: 8
Opplag: 137.000 (fellesopplag for Aktuell-bladene)
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

NFF-magasinet
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

NFF-magasinet redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.